Bana Tibor: A Jobbik szükségesnek tartja a képviselők visszahívhatóságának alkotmányos rögzítését - videóval

Bana Tibor felszólalásában a visszahívhatóság intézményéről beszélt. Leszögezte: mindenképpen szükségesnek tartja a Jobbik a képviselők visszahívhatóságának alkotmányos rögzítését. A relatíve szabad mandátum elve alapján, pontosan szabályozott indokok szerint kell lefektetni a visszahívhatóságot, melynek módja lehet a népszavazás, illetve az aláírásgyűjtés is. Véleménye szerint komoly társadalmi igény van arra, hogy megteremtődjön a képviselők visszahívhatóságának lehetősége.

See video

Bana Tibor írásbeli kérdése a nemzeti fejlesztési miniszterhez: Mikor készül el a Felsőszölnököt Kétvölggyel összekötő út?

Tisztelt Miniszter Úr!

2007. október 17-én Janez Jansa szlovén kormányfő és Gyurcsány Ferenc közösen letette a Felsőszölnök-Kétvölgy közötti út alapkövét. Sajnálatos módon azonban azóta semmi előrelépés nem történt az ügyben, nemcsak a Gyurcsány- és a Bajnai-kormány alatt, de a 2010-es kormányváltás óta sem, holott az útnak már 2008 végére el kellett volna készülnie.

A hármashatárnál fekvő Felsőszölnök és Kétvölgy egymással határos települések, de közút nem köti össze a két falut. A Vendvidéken élők nem értik, hogy mi az oka a késlekedésnek e különösen fontos útnak a megépítésével kapcsolatban, amely gazdasági, turisztikai és kulturális szempontból is komoly előrelépést jelentene.

Bana Tibor országgyűlési képviselő fogadóórája

Bana Tibor, a Jobbik Magyarországért Mozgalom országgyűlési képviselője március 4-én, pénteken 14 és 16 óra között fogadóórát tart Szentgotthárdon, a Polgármesteri Hivatalban (Széll Kálmán tér 11.), az I. emeleten található polgármesteri tárgyalóban.

Szeretettel várja az érdeklődőket!

Időpont: 
2011, Március 4 - 14:00
Helyszín: 
Polgármesteri Hivatal (Széll K. tér 11.), polgármesteri tárgyaló (I. emelet)

Ennyit ér a forradalom?

S A J T Ó K Ö Z L E M É N Y

Ennyit ér a forradalom?

A Jobbik sajnálattal veszi tudomásul, hogy a tavalyi fülkeforradalmaknak Vas megyében semmilyen pozitív következményük nem lett. Az elmúlt napok során hozzánk eljutott információk alapján kétségessé válták a legszükségesebb útfelújítások is, megkérdőjeleződött a váti repülőtér megvalósulása, illetve több intézmény, így a kőszegi Dr. Nagy László Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény további fennmaradása is bizonytalanná vált.

Dúró Dóra és Bana Tibor, valamint Novák Előd és Bana Tibor közösen benyújtott módosító indítványai a Magyarország Alkotmányának szabályozási elveiről szóló határozati javaslathoz

Dúró Dóra és Bana Tibor egyik indítványa az Alkotmány módosításának lehetőségével, a másik pedig a bizalmatlansági indítvány előterjesztésével kapcsolatban javasol változtatásokat.

A módosító indítványok itt olvashatók:

http://www.parlament.hu/irom39/02057/02057-0043.pdf

http://www.parlament.hu/irom39/02057/02057-0044.pdf

 

Novák Előd és Bana Tibor módosító javaslata az országgyűlési képviselők visszahívhatóságának, a mentelmi jog eltörlésének, valamint a politikusi álláshalmozás tiltásának az Alkotmányban történő megjelenítésére tesz javaslatot.

Bana Tibor és Z. Kárpát Dániel javaslata az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény méltányossági célú módosítására

Tömeges választói igényként fogalmazódott meg, hogy amennyiben az adóhatóság elutasítja a magánszemély lakásszerzési illeték ügyében előterjesztett fizetési halasztás vagy részletfizetés iránti kérelmét, úgy a kérelem pozitív elbírálásában jóhiszeműen bízó adózót ne terhelje még az így bekövetkezett megfizetési késedelemből eredő további szankció. A törvényjavaslat célja ennek orvoslása, oly módon, hogy azt az arra valóban rászorulók vehessék igénybe.

 

A módosító indítvány szövege itt olvasható:

http://www.parlament.hu/irom39/02363/02363.pdf

Bana Tibor kérdése a nemzeti erőforrás miniszterhez: Mi lesz a kőszegi Dr. Nagy László Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény sorsa?

Tisztelt Államtitkár Úr!

A kőszegi Dr. Nagy László Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 1957 óta működik, folyamatosan módosuló szerkezettel. Az intézmény korábban országos beiskolázással látta el az óvodás kortól a szakmatanulásig bezárólag a sajátos nevelési igényű tanulók speciális nevelését, oktatását. Befogadási hatáskörét néhány évvel ezelőtt szűkítették.

Körmenden is hatékonyan működik a Nemzeti Együttműködés Rendszere

SAJTÓKÖZLEMÉNY

 
Körmenden is hatékonyan működik a Nemzeti Együttműködés Rendszere

A Jobbik úgy látja, hogy miként országos szinten, úgy Körmenden is mindössze egyetlen pont valósult meg a kormánypártok választási ígéretéből: CSAK A FIDESZ! Sajnálatosan tapasztaljuk, hogy a Fidesz az előírásokat figyelmen kívül hagyva, úthenger módjára viszi keresztül az akaratát. A hatalomtól megrészegült forradalmi többség úgy érzi, hogy erre is felhatalmazást kapott a választópolgároktól. A Rába-parti kisváros vezetésének a körmendi emberek érdekeit kellene szeme előtt tartania, nem pedig saját kénye-kedve szerint hozni döntéseit.